MB „Du prieš du“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0450 „E. komercijos modelio diegimas MB „Du prieš du“. Bendra projekto vertė – 59 930,00 Eur, iš kurių 44 947,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
MB „Du prieš du“ – įmonė, teikianti sporto stovyklų organizavimo paslaugas užsienio šalių krepšinio klubams ir vykdanti sporto turizmo veiklą.
Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas bei pasiūlyti sprendimus apimančius įvairius klientų poreikius. Vienos labiausiai besiplečiančių įmonės paslaugų – tai sporto reabilitacijos programų pardavimas.
Iki šiol įmonė savo produktus pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t.y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.
Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.
Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo paslaugas, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, kas užtikrins įmonės pajamų augimą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

MB „Du prieš du“ diegia naują efektyvesnę paslaugų teikimo schemą

MB „Du prieš du“, įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0286 „MB „Du prieš du“ paslaugos dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas ir diegimas“. Bendra projekto vertė – 83 085,00 Eur., iš kurių 62 313,75 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.
Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
MB “Du prieš du” – įmonė teikianti sporto stovyklų organizavimo paslaugas užsienio šalių krepšinio klubams ir vykdanti sporto turizmo veiklą.
Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas, bei pasiūlyti sprendimus apimančius įvairaus dydžio projektus, įmonės plėtros tikslus ar esamų projektų korekcijas.
Įmonė nuolatos plečiasi dėl pastovaus klientų rato didėjimo. Siekdama dar labiau padidinti pardavimo pajamas, įmonė nusprendė pradėti teikti naują paslaugą – sporto trenerių parinkimo paslaugą ir sukurti šiai paslaugai dizainą.
Kadangi didžiajai daliai šios paslaugos procesų, informaciją ar net pačius dokumentus turi pateikti klientas dažnai susiduriama su tuo, kad klientai per vėlai prisimena apie reikiamus terminus, nežino viso tikslaus dokumentų teikimo grafiko, daug paslaugos teikimo procesų yra atliekami telefoniniais pokalbiais, apklausomis ir elektroniniais laiškais pildomomis anketomis bei užklausomis.
Įmonė, siekdama efektyviau aptarnauti didėjantį klientų ratą, pateikti jiems paprastesnį būdą valdyti dokumentus ir informaciją bei dar labiau išplėsti pardavimus, nusprendė, remiantis klientų patirtimi ir poreikiu, sukurti ir įdiegti naują sporto trenerių parinkimo paslaugos teikimo schemą, kuri padės klientams naudotis pilna paslauga, o pareiškėjui – paslaugą teikti efektyviau. Bus kuriamas naujas sporto trenerių parinkimo paslaugos dizainas.
Sukurtas ir įdiegtas naujas paslaugos dizainas bus reklamuojamas ir pristatomas klientams, kuriant ir diegiant rinkodaros inovacijas.
Šis projektas inovatyvus tuo, kad paslaugos teikimo schema bus kuriama panaudojant informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes, paslaugos teikimui.
Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau ir našiau teikti paslaugas, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs paslaugos teikimo procesas leis aptarnauti daugiau klientų, o tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. kovo mėn.